.

.

Nasza kadra

Anita Plumińska-Mieloch Trenerka

Nauczycielka historii z 26-letnim stażem, profesor oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, autor artykułów w prasie fachowej poświęconych zarządzaniu placówką, coach pracujący z dyrektorami i nauczycielami, prelegent na konferencjach ogólnopolskich z zakresu neurodydaktyki i zarządzania. Pełni funkcję eksperta MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli. Jest współautorem serii podręczników do historii do gimnazjum „Bliżej historii”. Ukończyła studia podyplomowe z coachingu, Studia Podyplomowe Liderów Oświaty, odbyła wysokospecjalistyczne kursy z zakresu neurodydaktyki, oceniania kształtującego, myślenia wizualnego. Za swoją pracę otrzymała nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej, wyróżnienie w Nauczycielu Roku 2018 i Wielkopolskim Nauczycielu Roku 2019. Jest ambasadorem Wiosny Edukacji. Wielbicielka rekonstrukcji historycznej, autorka scenariuszy i producentka filmów.
a.pluminska-mieloch@progresownia.com.pl

Najważniejsze tematy szkoleń rad pedagogicznych:

1.  Rozwój umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów (priorytet MEiN na 2022/23).

2. Ocenianie zgodne z prawem oświatowym – od statutu do informacji zwrotnej na pracy ucznia.

3.  Co nauczyciel musi, a co powinien – obowiązki nauczyciela w świetle przepisów.

4.  102 sposoby na mobilizację ucznia w czasie lekcji.

5.  Nowoczesny program wychowawczo-profilaktyczny.

6.  Wychowanie do wartości.

7.  Wdrożenie w szkole Zintegrowanego Systemu Umiejętności.

8.  Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

9.  Nauczanie sprzyjające mózgowi ucznia.

10.  Dokumentowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły.

11.  Metody pracy i ocenianie uczniów ze SPE.

12.  Jak rozwijać umiejętności podstawowe i przekrojowe uczniów?

 

Formularz kontaktowy W celu wysłania wiadomości wypełnij obowiązkowe pola.