Skip to content

Dyrektorskie papiery zrób audyt i zacznij zmianę

3 Warianty

Wynikające z różnych potrzeb dyrektora i szkoły.

Indywidualne wsparcie dyrektora

Nowatorska propozycja wsparcia dla dyrektora/kandydata na dyrektora.

Doświadczeni audytorzy

Zobacz więcej o naszych audytorach. 

Dyrektorskie papiery

Nowatorski program wewnętrznego audytu dokumentacji pracy szkoły na płaszczyźnie dydaktyczno-wychowawczej jest działaniem wspierającym zarówno rozwój, jak i poczucie bezpieczeństwa szkoły i dyrektora. 

Prawie wszyscy dyrektorzy szukają odpowiedzi na pytania:

Czy prowadzę wymaganą dokumentacje w sposób zgodny z wymaganiami prawa? 

Czy dokumenty, które przygotowujemy służą rozwojowi placówki, czy zalegają w segregatorach? 

Czy sprawozdania, analizy, zestawienia, których oczekują są mi faktycznie  potrzebne, czy wymagam ich, bo „zawsze tak było”? 

Czy potrafię budować rekomendacje, jak je wykorzystuję?

Na ile potrafię wykorzystać posiadaną dokumentację nie tylko do zapewnienia poczucia bezpieczeństwa, ale przede wszystkim do wdrażania zmian w szkole?

Na ile przygotowana przeze mnie koncepcja pracy na konkurs na dyrektora szkoły zaciekawi komisję?

Propozycja audytu dokumentacji ma trzy warianty

Wynikają z różnych potrzeb dyrektora i szkoły.

Indywidualne wsparcie dyrektora jest dodatkiem łączącym się z każdym wariantem. 

Podstawowy

1499 PLN

1299 PLN

 • Sprawdzenie zgodności dokumentacji z przepisami prawa oświatowego
 • Wskazanie możliwych rozwiązań, nowych narzędzi, wzorów dokumentów
 • Pomoc przy budowie rekomendacji i przełożeniu ich na zmianę w szkole
 • Analiza przesłanej dokumentacji, spotkanie online z audytorem (1 godzina)

Rozszerzony

1799 PLN

1599 PLN

 

Wszystko z pakietu Podstawowego +

 • Sprawdzenie celowości i wykorzystania sprawozdań

Kompleksowy

 

2699PLN

ewentulane koszty logistyczne (dojazd, nocleg) –
do indywidualnego ustalenia

Wszystko z pakietu Rozszerzonego +

 • Sprawdzenie dokumentacji pod kątem celowości i budowania rekomendacji
 • Propozycje nowych narzędzi i ich wykorzystania do budowania zmiany w szkole
 • Analiza przesłanej dokumentacji, spotkanie w szkole

Indywidualne wsparcie dyrektora

Nowatorska propozycja wsparcia dla dyrektora/kandydata na dyrektora

Pomoc przy budowie koncepcji pracy szkoły oparta na zdiagnozowanych potrzebach i możliwościach szkoły, ale i zakorzeniona w prawie oświatowym. Efektem będzie wizja placówki oparta na konkretnych działaniach budujących markę szkoły i jej mocną pozycję w środowisku lokalnym.
progresownia130

Zastanawiasz się który wariant wybrać?

lub

Plan nadzoru pedagogicznego

Podstawowy

Rozszerzony

Kompleksowy

Zgodność z przepisami prawa
Adekwatność doboru narzędzi do celu kontroli/wspomagania
Karta obserwacji zajęć, a realizacja celi kontroli i wspomagania
Realizacja priorytetów MEiN
Realizacja rekomendacji z ubiegłego roku

Plan pracy szkoły

Podstawowy

Rozszerzony

Kompleksowy

Plan pracy, a realizacji misji i wizji pracy szkoły, wdrożenie rekomendacji z ubiegłego roku
Plan pracy, a priorytety MEiN i rekomendacje z analizy pracy szkoły z poprzedniego roku szkolnego

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Podstawowy

Rozszerzony

Kompleksowy

WOPFU i IPET, informacje, terminowość
Działania zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, koordynatora ppp
Analiza efektywności udzielnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, sposoby oceniania osiągnięć uczniów, tryb uzyskania oceny wyższej niż proponowana ze wszystkich przedmiotów ( tzw. PZO)

Podstawowy

Rozszerzony

Kompleksowy

Zgodność z rozporządzeniem, USO, statutem szkoły
Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Plany pracy i sprawozdania zespołów nauczycielskich działających w szkole

Podstawowy

Rozszerzony

Kompleksowy

Zgodność z przepisami prawa
Spójność działań z planem pracy szkoły, rekomendacjami z nadzoru pedagogicznego i analizy pracy

Analiza pracy szkoły na podstawie obowiązujących w szkole narzędzi – protokolarz RP

Podstawowy

Rozszerzony

Kompleksowy

Wykorzystanie wniosków i rekomendacji do planowania zmian w placówce
Zasadność wykorzystanych narzędzi

Awans zawodowy w dokumentacji (plany rozwoju, sprawozdania)

Podstawowy

Rozszerzony

Kompleksowy

Zgodność z przepisami prawa
Celowość i poprawność zaplanowanych działań
Ocena dorobku zawodowego w świetle przepisów prawa

Spacer po szkole – wizja i misja szkoły, a przestrzeń

Podstawowy

Rozszerzony

Kompleksowy

Omówienie przełożenia wizji i misji na wygląd szkoły i kształtowanie przestrzeni

Indywidualne wsparcie dyrektora

Indywidualne wsparcie dyrektora

Wsparcie coachingowe dyrektora
Wsparcie przy przygotowaniu koncepcji na konkurs na dyrektora szkoły
Budowa wizji i misji szkoły
Praca z dokumentacją

Audytorzy

Naszymi audytorami są dyrektorzy szkół z długoletnim stażem, absolwenci studiów podyplomowych z przywództwa edukacyjnego i Liderów Oświaty, którzy przeszli kontrolę ze strony organu nadzoru pedagogicznego i NIK.

Wielokrotnie nagradzani przez kuratora oświaty i ministra, autorzy publikacji z zakresu zarządzania oświatą, edukatorzy z wieloletnim stażem w zakresie szkolenia kadry zarządzającej.

Wariant podstawowy

Zaczyna się od planu nadzoru pedagogicznego, podstawowego dokumentu dyrektora. Zbudowanie dopasowanego do potrzeb placówki planu, związanych z nim kart obserwacji lekcji, dóbr narzędzi do prowadzenia nadzoru, nie jest zadaniem prostym! Oczywiście można skorzystać z gotowych wzorów, jednak czy wówczas można mówić o nadzorze, który wychodzi naprzeciw konkretnym problemom danej placówki i znajduje rozwiązania? Proponujemy zindywidualizowane rozwiązania dopasowane do potrzeb i możliwości.

W tym module audytor:

 • analizuje plan pracy placówki, pokazuje, jak można go powiązać z realizacją priorytetów MEiN, wynikami nadzoru pedagogicznego i analizy pracy szkoły.
 • proponuje konkretne działania szkole, zmiany, które można wprowadzić, aby efekty pracy były lepsze, a nauczyciele równomiernie obciążeni dodatkowymi zadaniami. Różnego rodzaju kontrole sprawdzają przecież, jakie jest przełożenie wyników nadzoru i analizy na zmiany zachodzące w placówce. Podobnie rzecz się ma z organizacją i udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej, obszaru stosunkowo trudnego, zarówno jeśli chodzi o organizację, jak i monitorowanie efektów.

Jakie są zalety audytu dokumentacji wskazanej w pierwszym module?

 • posiadanie dokumentacji „szytej na miarę” placówki, zgodnej z przepisami, z której wynikają konkretne działania przynoszące pozytywne efekty,
 • zbudowanie rekomendacji do zmian,
 • poczucie bezpieczeństwa,
 • nieobciążanie nauczycieli i samego dyrektora dotykową pracą związaną z prowadzeniem i analizowaniem dokumentów, które czasami są po prostu niepotrzebne,
 • wiedza na temat działania placówki pochodząca od osoby z zewnątrz

Wariant rozszerzony

Zawiera w sobie zagadnienia z poziomu podstawowego i jest rozbudowany o:

 • audyt dokumentacji związanej z ocenianiem, gdyż jak wiadomo, najwięcej kontroli doraźnych dotyczy właśnie oceniania,
 • przegląd dokumentów związanych z różnego rodzaju sprawozdaniami, a celem jest stwierdzenie nie tylko ich faktycznego wykorzystania do rozwoju szkoły, ale i sporządzenie konkretnych rekomendacji (ich budowanie jest dla większość szkół problematyczne) wykorzystanych później do budowania efektywnego planu nadzoru i planu pracy szkoły.

Co zyskuje dyrektor i szkoła?

 • Informację zwrotną – to sprawozdanie potrzebujemy i wykorzystamy, a pozostałymi nie będziemy obciążać nauczycieli.
 • Drugi efekt to przekonanie, że gromadzone sprawozdania wynikają z przepisów lub faktycznych potrzeb szkoły i są wykorzystane do zmiany, a nie do zajmowania miejsca w dyrektorskiej szafie.

Wariant kompleksowy

Jest przeznaczony zarówno dla dyrektorów, którzy chcą dzięki wskazaniu nowych, celowych narzędzi do analizy pracy zobaczyć w jakim miejscu jest ich szkoła. Bardzo cennym narzędziem jest spacer po szkole, którego celem jest analiza przełożenia wizji i misji szkoły na jej przestrzeń. Czasami szkoła nie posiada wizji i misji, wówczas efektem będzie jej wspólne zbudowanie. Zostaną one wykorzystane do nowych działań, a także staną się punktem wyjścia do budowania koncepcji pracy szkoły, w sytuacji, gdy dyrektor staje po raz kolejny do konkursu. 

Spacer obserwacyjny ze specjalnym arkuszem, jako narzędzie przynosi odpowiedzi na pytania: co widzi uczeń i rodzic?

 • Co robimy z przestrzenią, aby czuł się dobrze w naszej szkole?
 • Co możemy zrobić, aby wygląd szkoły komunikował jej wartości i cele?
 • Jest także jednym z nowatorskich narzędzi do analizy pracy szkoły.

Indywidualne Wsparcie Dyrektora

Nowatorska propozycja wsparcia dla dyrektora/kandydata na dyrektora to pomoc przy budowie koncepcji pracy szkoły oparta na zdiagnozowanych potrzebach i możliwościach szkoły, ale i zakorzeniona w prawie oświatowym. Efektem będzie wizja placówki oparta na konkretnych działaniach budujących markę szkoły i jej mocną pozycję w środowisku lokalnym. Koncepcja powstaje w ramach indywidualnej pracy audytora z dyrektorem/kandydatem na dyrektora, z wykorzystaniem narzędzi coachingowych. Dzięki temu powstaje niesztampowy dokument, „szyty na miarę”, zarówno dla placówki, jak i jej szefa.

Jak często zastanawiasz się, czy koncepcja, którą przygotowałeś  zapewni Ci wygraną w konkursie na dyrektora szkoły?

Czy chcesz mieć pewność, że efekty Twojej pracy są dobrze udokumentowane i odpowiadają oczekiwaniom komisji konkursowej?

Czy chcesz czuć się pewna/pewny stając przed komisją konkursową?

Celem naszego programu jest jeszcze większy wzrost jakości pracy szkoły, poprzez nowatorskie sposoby wyznaczania celu i zarządzania, delegowania zadań oraz umiejętne angażowanie i wykorzystanie potencjału grona pedagogicznego.

Często zadawne pytania

progresownia140

Masz pytanie? Napisz do nas.

biuro@progresownia.com.pl
+48 601 219 920

Partner technologiczny

MENU

PLACÓWKA

PROFIL

SOCIAL MEDIA

0
Twój koszyk jest pusty!

Przejdź do strony sklepu

Sklep