Czy wiesz, że do oceny pracy jako Dyrektora szkoły brany jest pod uwagę fakt dzielenia się wiedzą?

.

Zostań z nami dyrektorem PROGRESU!

Do oceny wyróżniającej lub bardzo dobrej gwarantującej kolejną kadencję na stanowisku Dyrektora nie wystarczą podstawowe działania!

W nowym rozporządzeniu dotyczącym oceny pracy pojawiają się takie kryteria obowiązkowe, jak:
👉współpraca z innymi nauczycielami w zakresie wynikającym z realizowanych przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych;
👉podejmowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, programowych lub metodycznych w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
👉Udział w Konferencji Dyrektor PROGERESU  umożliwia chętnym dyrektorom przestawienie na plakacie (w sesji posterowej) swojej dobrej praktyki i pozwala spełnić kryteria na wysokim poziomie!
Zgłoś swoją praktykę! Zmieniajmy razem Polską edukację!
Nasza konferencja odbędzie się 19 października, zachęcamy do zapoznania się z tematami oraz zachęcamy do zgłaszania dobrych praktyk! https://progresownia.com.pl/konferencja-warszawa-2022/

Dobra praktyka

Przed konferencją chętni dyrektorzy przesyłają dobrą praktykę na adres mailowy: biuro@progresownia.com.pl do dnia 30.09.2022.

Zakwalifikowanie przez komisję (przewodniczy Nauczyciel Roku 2021), sprawia, że w czasie konferencji dyrektor otrzymuje certyfikat Dobrej Praktyki i bierze udział w sesji posterowej. Najlepsze 3 dobre praktyki zostają nagrodzone.

konf-stairs