.

.

.

Nasza kadra

Łukasz Szeliga Trener

Uczy języka polskiego, specjalizując się w nauczaniu języka polskiego jako obcego i drugiego, a także kultury polskiej i biznesu w ramach programu IB oraz Cambridge. Jako tutor towarzyszy dzieciom i młodzieży w procesie rozwijania umiejętności, kompetencji i pasji.

Doświadczenie zdobywał ucząc w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w szkołach publicznych i prywatnych, w tym w International School of Kraków- jednostce edukacyjnej Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce. Obecnie współpracuje z CIS- Dwujęzycznym Niepublicznym Liceum. Absolwent filologii polskiej (spec. nauczycielska) oraz glottodydaktyki polonistycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także marketingu internetowego na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Studiował socjologię w ramach MISH na UJ. Od 2018 roku certyfikowany nauczyciel IB Business Management.

Twórca autorskich programów zajęć i interdyscyplinarnych scenariuszy lekcji. W 2015 roku stworzył oddolną inicjatywę BeCom!, która przez ponad dwa lata łączyła młodzież z krakowskich szkół średnich z ekspertami z różnych branż. Organizator eventów edukacyjnych oraz warsztatów dla młodzieży. Członek inicjatywy społecznej W.I.E.M., która współtworzyła Korki.tv- program edukacyjny na czas pandemii dedykowany uczniom i uczennicom szkół średnich. Czynnie zaangażowany w Forum Nowej Edukacji. Ponadto doradza organizacjom oraz osobom prywatnym w zakresie komunikacji i budowania wizerunku z wykorzystaniem mediów społecznościowych. Pracował m.in. dla Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, jako koordynator globalnej sekcji social media. Interesuje się architekturą i sztuką. Fascynuje go język jako narzędzie komunikacji i przestrzeń interakcji społecznych, a także rola kultury we wdrażaniu zmian w organizacjach. Wierzy, że edukacja jest fundamentem społeczeństwa rozwoju- społeczeństwa, które potrafi się ze sobą komunikować. Obszary specjalizacji: edukacja spersonalizowana oparta o relacje i wartości (w tym tutoring); praca projektowa i interdyscyplinarne podejście w edukacji; glottodydaktyka polonistyczna; szkoła jako społeczność ucząca się; wielo- i międzykulturowość w szkole; rozwój umiejętności miękkich, kluczowych kompetencji, postaw i wartości u uczniów z wykorzystaniem TIK.

l.szeliga@progresownia.com.pl

Najważniejsze tematy szkoleń rad pedagogicznych:

1. Uczeń z doświadczeniem migracji w polskiej szkole. Doskonalenie kompetencji nauczycielskich w zakresie: dydaktyki pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, podstaw metodyki nauczania języka polskiego jako obcego i języka edukacji szkolnej oraz wdrażania działań przeciwdziałających wystąpieniu konfliktów na tle różnic kulturowych.

2.  Funkcjonowanie dzieci i młodzieży w cyfrowej rzeczywistości. Jak kształtować poczucie odpowiedzialności u uczniów i rozwijać w nich krytyczne podejście do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych? Przydatne techniki, (e-)narzędzia i pomysły do wykorzystania na zajęciach przedmiotowych.

3.  Szkoła nastawiona na rozwój. Jak projektować zajęcia, które angażują uczniów i rozwijają w nich kompetencje kluczowe oraz umiejętności przyszłości przydatne w dorosłym życiu i na rynku pracy? Motywacja, odpowiedzialność i edukacja oparta o wartości- praktyczne ujęcie.

4.  Wsparcie nauczycieli i uczniów w szkole zróżnicowanej kulturowo. Edukacja włączająca.

5. Niezbędnik nauczyciela języka polskiego jako obcego. Podstawy  metodyki i dydaktyki.

6. Przygotowanie młodzieży do rynku pracy i stawiania pierwszych kroków w biznesie.

7. Podejście spersonalizowane w edukacji jako wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

8. Przeciwdziałanie konfliktom w przestrzeni szkolnej. Komunikacja, która wspiera siebie i innych.

Formularz kontaktowy W celu wysłania wiadomości wypełnij obowiązkowe pola.

Moje kursy