Nasza kadra

Magda Drobnik Trenerka  

psycholog, doradca zawodowy, pedagog specjalny, wykładowca. Od 19 lat związana z edukacją – wicedyrektorka i psycholożka w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku. Liderka Kreatywnej Pedagogiki – grupy „Godzina dla wychowawcy”. Wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito Gdańsk. W swojej pracy koncentruje się na potrzebach uczniów, na ich emocjach. Stara się tworzyć bezpieczną przestrzeń, w której każdy uczeń jest ważny. Ceni sobie relacje z młodzieżą oparte na zaufaniu, szacunku, wyrażaniu własnych potrzeb i emocji. Motto, którym kieruje się w życiu i pracy: „Nie oczekuj, że Twoje dziecko będzie takie, jakim Ty chcesz, żeby było. Pomóż mu stać się sobą, a nie Tobą.” (J. Korczak)

 

 

Najważniejsze tematy szkoleń rad pedagogicznych:

1. komunikacJA – klucz do budowania pozytywnych relacji.

2. Rodzic w szkole – przyjaciel czy wróg? Jak zbudować relacje i efektywnie współpracować?

3. PoMOC – uczeń w kryzysie – jak skutecznie wspierać?

4. Poczucie własnej wartości – bo wszystko zaczyna się w Tobie!

5. Z emocjami na TY.

6. Rola nauczyciela we współczesnej szkole.

7. Dobrostan – fanaberia czy konieczność?

8. By praca była pasją – jak czerpać satysfakcję z pracy?

9. Profilaktyka przemocy i agresji w szkole.

10. Każdy inny, wszyscy ważni – jak dostrzegać potrzeby uczniów i ich wspierać?

11. Młody w świecie dorosłych – jak wspierać uczniów w kształtowaniu pozytywnych postaw i kompetencji społecznych?

12. Świat wartości – jak pomóc młodym odnaleźć się we współczesnym świecie?

Moje kursy