Anna Konarzewska

.

.

.

Nasza kadra

Anna Konarzewska Trenerka

Niestrudzona, stale dokształcająca się edukatorka, tutorka i polonistka. Kreatywna, pełna pasji i energii dyplomowana nauczycielka oraz wychowawczyni. Należy do społeczności Superbelfrów RP oraz jest Ambasadorką Wiosny Edukacji.
Blogerka „Być nauczycielem…” – strony, za pomocą której inspiruje pedagogów na całym świecie- od Ameryki, przez Europę po Azję.
Autorka książki „Być (nie)zwykłym wychowawcą”, w której dzieli się wiedzą z budowania autorytetu współczesnego nauczyciela oraz pomysłami na (nie)zwykłe lekcje wychowawcze. Publikacja została opatrzona patronatem Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka.
Liderka Gdańskiego Projektu Edukacyjnego „Kreatywna Pedagogika”, w ramach którego prowadzi warsztaty dla nauczycieli, dzieląc się swoją wiedzą, motywacją i doświadczeniem.
Wykładowca w Szkole Wyższej „Ateneum” w Gdańsku na kierunku Innowacyjne i kreatywne metody pracy z uczniem.
0d 2020 roku należy do społeczności MIE Expert (Microsoft Innovative Educator Expert), która zrzesza najbardziej innowacyjnych nauczycieli z całego świata.
Uczy przez zachwyt, prowokację, refleksję i działanie, łącząc w ten sposób dydaktykę języka polskiego z wychowaniem i przygotowaniem uczniów do życia. Poza nauczaniem, dzieli z uczniami swoje pasje teatralne. Jej szkolny zespół teatralny „Makabra” zdobył kilka nagród na scenie wojewódzkiej w przeglądach teatralnych. Na co dzień współpracuje z Operą Bałtycką i Nadbałtyckim Centrum Kultury, aby wspierać wszechstronny rozwój swoich uczniów.

a.konarzewska@progresownia.com.pl

Najważniejsze tematy szkoleń rad pedagogicznych:

1. Jak nie wtłaczać a wyzwalać? Jak nie ciągnąć a wznosić? Korczakowskie spojrzenie na godziny wychowawcze.
2. 
O poczuciu własnej wartości w edukacji i w życiu. Jak zadbać  o szczęście osobiste uczniów w świecie VUCA? Pomysły na godziny wychowawcze i nie tylko. 
3. Jak budować mosty z rodzicami naszych uczniów? Must have każdego wychowawcy.
4. Jak rozwijać kompetencje społeczno-emocjonalne podczas godzin wychowawczych? Trening umiejętności społecznych.
5. Jak budować solidarność klasową? Czyli o integracji, umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz o zaangażowaniu uczniów.

Formularz kontaktowy W celu wysłania wiadomości wypełnij obowiązkowe pola.

Moje kursy