Aleksandra Schoen-Kamińska

.

.

.

Nasza kadra

Aleksandra Schoen-Kamińska Trenerka

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, Wielkopolski Nauczyciel Roku 2017, współautorka scenariuszy i trener ścieżki muzycznej CyfrowieDJe #Superkoderzy w programie fundacji Orange, Think i Akademii Młodego Hakera. W swej pracy wykorzystuje nowoczesne technologie. Pracuje z uczniami metodą projektów. W swej pracy wykorzystuje nowoczesne technologie oraz niezwykle atrakcyjne klocki Korbo. Zestawy te pozwalają na innowacyjne podejście do realizacji podstawy programowej i osiągania celów lekcji. Dają ogromne możliwości rozwijania wyobraźni, kształtowania umiejętności współpracy w grupie i realizacji grupowych pomysłów STEAM. Prowadzi stronę Klikankowo, z interaktywnymi pomocami dla klas młodszych. Szkoli nauczycieli z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii i tworzenia własnych, interaktywnych zasobów. Jest członkinią grup Superbelfrzy i Superbelfrzy Mini. W roku 2018, 2019 i 2020 na liście STU SPRUC (lista osób, które w wyróżniający sposób przyczyniły się do podnoszenia umiejętności cyfrowych w Polsce). Aktywna członkini w grupie na Facebooku „Genially – oficjalna polska grupa”, współtwórczyni “Geniallnych lekcji” Edukacji wczesnoszkolnej w Wakelet.

a.schoen-kaminska@progresownia.com.pl

Moje kursy