Nasza kadra

Leszek Dowgiałło Trener

Pedagog, profilaktyk, doradca zawodowy, inspektor BHP, autor publikacji dla pedagogów, prezes Zarządu Centrum SzkoleniowoDoradczego Proklient Sp. z o.o. Wykładowca akademicki. Inicjator i organizator cyklu konferencji 3xD Dostrzeż...  Dociekaj...  Działaj...  dla  pedagogów  i  psychologów.  Inicjator i realizator gminnych telefonów wsparcia. Od dekady szkolący kadrę pedagogiczną, samorządową oraz uczniów w całej Polsce. W swojej karierze pracował jako streetworker, na co dzień pomagając osobom marginalizowanym.    Doradca    osób    niepełnosprawnych.    Pracował w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym i współpracował z sześcioma zakładami karnymi w kraju. Animator lokalny dla młodzieży. Prowadził świetlice socjoterapeutyczne, współpracował z kuratorami i policją. Asystent rodziny. Strażak ochotnik. Zainteresowania: kryzysy suicydalne, współczesne problemy młodzieży, cyberprzestrzeń oraz wykorzystywanie seksualne. Pomagał w ujęciu pedofilów. Odwiedził setki szkół, przepracowując tysiące godzin z zakresu profilaktyki,   uzależnień,   kryzysów   suicydalnych,   pierwszej   pomocy samoobrony. Diagnozował dziesiątki gmin i pisał plany naprawczeNa co dzień współpracuje z firmą dbającą systemy oświatoweEdukator kadry pedagogicznejZwolennik higieny umysłowej nauczycieli. Zwolennik ergonomii i racjonalizacji działań oświatowych. Administrator Profilaktyki według Leszka.

 

Najważniejsze tematy szkoleń rad pedagogicznych:

 

 1.  Kryzys suicydalny nastolatków. Rozpoznawanie kryzysów w życiu młodego pokolenia oraz sposoby na wspieranie w radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi. 
 2.  Samobójstwa wśród młodzieży. Rozpoznawanie sygnałów, profilaktyka, oddziaływania na poziomie placówki oświatowej- w klasie, grupie rówieśniczej.
 3.  Problem autoagresji wśród młodych- mechanizmy psychologiczne i pedagogiczne, formy wsparcia  i oddziaływań w szkole.
 4. Wpływ mediów społecznościowych na młodych. Dobre i złe strony socjalmediów, zapobieganie negatywnemu wpływowi mediów społecznościowych. 
 5.  Uzależnienia. Rodzaje, rozpoznanie, wsparcie i pomoc uczniom uzależnionym. 
 6.  Szkolna profilaktyka – zasady, planowanie, ewaluacja. 
 7.  Prawo karne dla nauczycieli, czyli przepisy które powinien znać każdy. 
 8.  Procedury szkolne – jakie są skuteczne? Od identyfikacji potrzeb do gotowych rozwiązań.
 9.  Praca z uczniem trudnym. Identyfikacja zachowań trudnych.
 10. Współpraca szkoła-dom-uczeń. Modele i sprawdzone rozwiązania. 
 11. Sytuacje kryzysowe w szkole. Od studium przypadku do form wsparcia ucznia. 
 12. Depresja wśród młodzieży – co może zrobić nauczyciel?

Moje kursy