Michalina Ignaciuk

.

Nasza kadra

Michalina Ignaciuk Trenerka

Pedagog, terapeuta pedagogiczny i diagnosta w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Gdańsku. Pracuje głównie z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym z dysleksją. Prowadzi zajęcia terapii pedagogicznej, warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów oraz szkolenia dla rodziców i nauczycieli. Nauczyciel akademicki na kierunkach pedagogicznych w Wyższej Szkole Bankowej. W swojej dydaktyce wykorzystuje nowoczesne technologie, w tym rozszerzoną i wirtualną rzeczywistość.

Obecnie doktorantka pedagogiki na Uniwersytecie Gdańskim, zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą dysleksji u osób dorosłych. Certyfikowana absolwentka programu “Mentor” oraz specjalista ds. wspomagania szkół. Członek zarządu w oddziale gdańskim Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Finalistka I edycji konkursu “Nauczyciel Jutr@ 2021”.

Autorka publikacji, m.in. w czasopiśmie „TIK w edukacji” oraz edukacyjnego kanału na YouTube dotyczącego przede wszystkim dysleksji i wykorzystania AR i VR w edukacji – „Pedagog Michalina”. 

m.ignaciuk@progresownia.com.pl
Najważniejsze tematy szkoleń rad pedagogicznych:
 
  1. Czym (NIE) jest dysleksja? Uczeń z dysleksją w szkole – i co dalej?
  2. Syndrom FOMO i JOMO oraz ich wpływ na rozwój psychospołeczny uczniów.
  3. Na czym polega fenomen VR w nauczaniu? Pomysły na wykorzystanie tej technologii w edukacji.
  4. Dysleksja – o diagnozie i opinii psychologiczno-pedagogicznej oraz terapii pedagogicznej i roli współpracy z nauczycielami.
  5. Ryzyko dysleksji – o diagnozie i opinii psychologiczno-pedagogicznej oraz terapii pedagogicznej i roli współpracyz nauczycielami.

Formularz kontaktowy W celu wysłania wiadomości wypełnij obowiązkowe pola.

Moje kursy