Dyrektor w rzeczywistości nauczycieli wychowania fizycznego.

Zostań z nami dyrektorem PROGRESU!

Już 20 września zapraszamy na darmowe spotkanie dla wszystkich dyrektorek i dyrektorów.
Tym razem prelegentka przedstawi wzór karty obserwacji lekcji wychowania fizycznego ze wskazaniem zakresu kontroli pracy nauczyciela, aspekty dotyczące oceniania i zadań dla uczniów niećwiczących zgodnie z realizacja podstawy programowej. Uczestnicy zostaną zapoznani z propozycją planu pracy zespołu nauczycieli wychowania fizycznego nawiązujący do priorytetów MEiN. Zostaną przedstawione rozwiązania, w jaki sposób wykorzystać wnioski z analizy pracy szkoły, w szczególności w zakresie wychowania fizycznego do planowania kolejnego roku szkolnego.
 
W trakcie spotkania zostaną omówione propozycje działań wpływających na rozwój sportu ( i nie tylko ) w szkole oraz wsparcie dyrektora na drodze awansu zawodowego nauczyciela wychowania fizycznego.
Podczas tego spotkania przedstawimy również nowy Narzędziownik dyrektora – planowanie, realizacja i kontrola WF.
 

Loża ta jest wyjątkowa ze względu na naszą prelegentkę, którą również zobaczysz i posłuchasz na naszej  Konferencji Dyrektor PROGERESU 

 

Dobra praktyka

Przed konferencją chętni dyrektorzy przesyłają dobrą praktykę na adres mailowy: biuro@progresownia.com.pl do dnia 30.09.2022.

Zakwalifikowanie przez komisję (przewodniczy Nauczyciel Roku 2021), sprawia, że w czasie konferencji dyrektor otrzymuje certyfikat Dobrej Praktyki i bierze udział w sesji posterowej. Najlepsze 3 dobre praktyki zostają nagrodzone.

konf-stairs